fbpx

Gelişen Toplumda Kadının Rolü

Gelişen Toplumda Kadının Rolü

Makale: Yılmaz Ali

GELİŞEN TOPLUMDA KADININ ROLÜ

‘Cennet anaların ayaklarının altındadır’ sözünü benimsemiş bir gelenekten gelen toplumumuzda kadınlarımız hayatın her alanına pozitif yönde katkı sağlıyorlar. Toplumda kadın denince akla geniş açılımları olan toplumsal cinsiyet kavramı gelmektedir. Ne yazık ki bu kavramın özünde kadınlık ve erkekliğin toplumsal öğretileri ve kalıpları vardır. Temeli erkeğin üstünlüğü ve otoritesine dayanan ataerkil toplumlarda kadın erkek eşitliğinden söz etmek hayalden öteye geçmiyor.

Çalışma hayatında cinsiyete dayalı iş bölümü kadın ve erkek arasında eşitsizliği getirdiği gibi kadınların öz kaynaklara erişimini de olumsuz yönde etkiliyor. Ve sözünü ettiğimiz bu eşitsizlik zamanla kadın erkek arasında kutuplaşmaya kadar gidebiliyor. Bu durum toplumun ekonomik, siyasal ve kültürel gelişimini sekteye uğrattığı gibi ülke kalkınmasının önünde de engel teşkil etmektedir.
Kadın, erkek eşitliğinin olmadığı toplumlarda cinsiyet ayrımcılığı; sağlıktan kültüre, hukuktan sanata ve hatta eğitimden çalışma yaşamına varana kadar yaşamın her alanında ciddi sorunları beraberinde getirmektedir.

Oysa kadınlarımıza fırsat verildiği taktirde; siyasetten müziğe, spordan sanata ve iş yaşamından bilime kadar elde ettikleri başarıyla sonraki nesillere ilham kaynağı oluyorlar. Örneğin Rus işgaline karşı Erzurum’daki direnişin simgesi hâline gelen Nene Hatun, ilk kadın pilotumuz Bedriye Tahir Gökmen, ilk kadın heykeltıraşımız Sabiha Bengütaş ve ilk kadın doktorumuz Safiye Ali gibi tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran kadınlarımız başarılarıyla sonraki nesillere öncülük etmişlerdir. En nihayetinde birçok medeniyete beşik olan Anadolu’da Türk kadını derin izler bırakmaya devam ediyor.

Başarılı bir toplum için kadının gücünün farkına varmak yeter de artar bile. Ve unutmayın kadın insan, erkek ise insanoğludur.
Hayatın her alanına kadın elinin değmesi dileğiyle.

 

Yılmaz Ali