fbpx

Dünya Nereye Koşuyor?

Makale: Hüseyin Tanrıkulu

DÜNYA NEREYE KOŞUYOR?

Para, insanları mesut, mutlu, tok eden şey. Yine para insanları katil eden, birbirine düşüren, dost görünüp düşman eden şey. Menfaatin ulaştığı menzil. Yani insanları iyi eden, iyi yerlerde kullanılınca her işe yarar, insanları mutlu ve müreffeh yapar.

Böyle düşününce ne güzel. İnsanın sağlığından tutun da açlığını gidermesi, temel ihtiyaçlarının karşılanması için ne güzel varlık. Bunu baş tacı edip tapacak derecede gören devletler, bunun için maalesef her şeyi mübah görüyorlar.

1 ve 2. Dünya savaşlarında insanların neler çektiği, milyonlarcasının ölümü, açlık ve sefaletlik. En sonunda galip devletlerin oturup oluşturduğu Birleşmiş Milletler teşkilatı. Burada da beş devletin onayı gerekli. Bir tanesinin vetosu her şeyi bitiriyor. Ondan sonra haktan adaletten bahsediliyor. Nasıl hak adaletse. Her türlü terörist faaliyetlerde bunların silahı, bunların teşviki var. Silah satmak için her türlü şeyi yapıyorlar. Ondan sonra adaletten, insan haklarından dem vuruyorlar.

Para kazanmak için bütün devletleri teşvik edip varını yoğunu silaha harcatıyorlar. Bunlar 3-5 sene sonra demode oluyor bakımları yapılmak için yine onlara başvuruluyor.

Bunun yanında herkesin gözü zengin petrol yataklarında. Zengin hammadde yataklarında. Dünyayı adeta bölüşüyorlar. Tek amaç para. Herkes kendi ülkelerinde insanlara daha iyi imkanlar sağlamak istiyor. Diğer ülkelerdekiler sanki onların kölesi. Bunlar ortaçağda köleliği getirip, son yüzyılda kaldırmaları palavra. Patronluğunu silah ihraç eden satan birkaç ülke. Bunlar dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yönetmeye çalışıyorlar. Başkaldıranı ezmek fıtratlarında var. Suriye, Irak, Cezayir, Afganistan, Yemen ve son olarak da Ukrayna. Bunların hepsi doymak bilmeyen yamyamların para hırsı. Hak adalet onlarda. İnsan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, hayvan hakları; bunlar icraatlarını örten palavralardır. Ayinesi istir kişinin lafa bakılmaz diyor Aşık Paşa merhum. Çok doğru bir söz.

Bunları çokları biliyor ama, bunlara karşı koymak için bütün milli gelirini bu işe harcayan devletler var. Gerçi bunlar birbirlerine güvensizlikten oluyor. Şu Hindistan, Pakistan. Halkı açken milli geliri aşırı derecede düşükken atom silahına sahip oldular. Şu anda sahip olunan silahlar dünyada canlı neslini yok edecek güce ulaştı ne yazık ki. 3.dünya savaşına bir hazırlık var gibi. İyi düşünün beyler. Bu savaşın kazananı olmaz. Canlı nesli sizlerde dahil yok olursunuz. Tamah ve hırs birleşince gözünüz paradan başka şey görmüyor. İyi düşünün, dünyada paradan başka güzel şeyler de var.

 

Hüseyin Tanrıkulu